NEDELJA PARLAMENTARIZMA U NIŠU

 

Nedelja parlamentarizma je serija događaja i aktivnosti kojima se otvara forum za razgovor o parlamentarnoj demokratiji i učešću građana u demokratskim procesima.

Nedelju parlamentarizma prvi put u Srbiji organizuje Narodna skupština Republike Srbije u saradnji sa inicijativom Otvoreni parlament i u partnerstvu sa velikim brojem organizacija civilnog društva, škola, fakulteta, ustanova kulture i lokalnim samoupravama.

Niške organizacije, želeći da daju doprinos povezivanju i upoznavanju građana i građanki Srbije sa radom Narodne skupštine, uključile su se u obeležavanje Nedelje parlamentarizma sledećim aktivnostima.

  • Kafa sa poslanicima, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, ponedeljak, 19. oktobar, 12–14h, plato ispred Kalče
  • Sastanak predstavnika Omladinske mreže sa narodnim poslanicima, Otvoreni klub, ponedeljak, 19. oktobar, 20h, Trg učišelja Tase 2
  • Škola za branitelje i braniteljke, Civil Rights Defenders, utorak, 20. oktobar, 17–20h, Media i reform centar Niš
  • Privreda u južnoj Srbiji i kako je unaprediti, Udruženje „E-tvrđava“, sreda, 21. oktobar, 12–14h, Skupština grada
  • Zašto Nišu ide ovako dobro?, Media i reform centar Niš, petak, 23. oktobar, 17h, Obrenovićeva 38
  • Put do parlamenta – koga organizacije civilnog društva zaista predstavljaju?, Proaktiv, petak, 23. oktobar, 17h, Deli prostor

Cilj Nedelje parlamentarizma jeste da se nizom različitih događaja otvori prostor za debatu o učešću građana u demokratskim procesima, značaju otvorenosti parlamenta kao institucije, kao i različitim načinima komunikacije između građana i njihovih direktno izabranih predstavnika. Koncept Nedelje parlamentarizma razvijen je po ugledu na „Parliament Week“, koji je 2011. godine pokrenuo parlament Velike Britanije. Nedelja parlamentarizma okuplja partnerske organizacije koje održavanjem jednog ili više događaja doprinose, između ostalog, pokretanju debate o važnim pitanjima, promovisanju otvorenosti u radu parlamenta, kao i otvaranju novih kanala za komunikaciju između građana i parlamenta. Jedini uslov za učešće u Nedelji parlamentarizma jeste želja za promovisanjem parlamentarne demokratije i učešća građana u demokratskim procesima.