Tribina “Vaučerizacija znanja”

Sreda, 14. oktobar 2015. godine, 18 sati

Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Obrazovno-istraživački centar Libek organizuje tribinu „Vaučeri u obrazovanju – put ka efikasnijem i pravednijem osnovnom obrazovanju“.

Na tribini će biti predstavljen predlog rešenja kojim bi se došlo do efikasnijeg, kvalitetnijeg i pravednijeg osnovnog obrazovanja u Srbiji kojim se unapređuju pravila, a škole se podstiču da izgrade drugačije odnose sa roditeljima i decom. Cilj ovog događaja je da se kroz diskusiju sa građanima Niša razmotre izazovi koje ovaj predlog podrazumeva, kao i njegovi pozitivni aspekti.

Libek je osnovan u Beogradu 2008. godine. Deluje na polju obrazovanja, istraživanja i javnog zagovaranja. Jedno od predloženih rešenja je i predlog javne politike o upotrebi obrazovnih vaučera kao instrumenta za finansiranje osnovnih škola u Republici Srbiji.

 

Na panelu će učestvovati:

Miloš Nikolić, predsednik Libertarijanskog kluba Libek

Mihailo Gajić, ekonomista i direktor istraživačke jedinice u Libeku

Milan Ćirković, stručni saradnik Univerziteta u Oksfordu

Ovde možete pronaći sažetak predloga javne politike.

LIBEK-Vaučerizacija-sažetak