OBUKA O OMLADINSKOM PREDUZETNIŠTVU

Četvrtak, 24. septembar 2015. godine, 12 sati

Ekonomska škola Niš, Majakovskog 2

Predstavnici Omladinskog edukativnog centra iz Niša, u saradnji sa Nacionlanom službom za zapošljavanje – filijala Niš, održaće jednodnevnu obuku o omladinskom preduzetništvu u Ekonomskoj školi u sklopu projekta „Organska proizvodnja – razvojna šansa za mlade“.

Tematske oblasti obuke su:

  • preduzetništvo – pojam, definicije, vrste;
  • kako postati preduzetnik i biti preduzetnik – prednosti i nedostaci;
  • preduzetništvo mladih;
  • razvoj preduzetništva mladih kroz sistem obrazovanja;
  • učeničko preduzetništvo;
  • učeničko preduzetništvo – svetski i domaći primeri dobre prakse, učenička preduzeća koja su postale prave firme.

Realizacijom ove aktivnosti promovišu se i usvajaju modeli preduzetništva kod mladih kroz poljoprivrednu proizvodnju i prodaju, i unapređuje se i razvija sistem preduzetničkog delovanja kod mladih u školama.

Projekat „Organska proizvodnja – razvojna šansa za mlade“ finansijski je podržalo Ministarstvo omladine i sporta.