Debata Moja prava – moji zahtevi!

Parada ponosa Beograd i Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS pozivaju Vas na debatu Moja prava – moji zahtevi, 2.septembra 2015.godine u Media i reform centru Niš, Obrenovićeva 38, sa početkom u 11 časova.

Parada ponosa je godišnja manifestacija kojom LGBT zajednica ukazuje na njen položaj u društvu, stepen poštovanja njenih prava i čini LGBT zajednicu vidljivom.

Iako je Parada ponosa u Beogradu bila zabranjena tri godine zaredom, iako su godinama organizovane grupe nasilnika predstavljale pretnju ne samo za učesnike Parade ponosa već za sve građane, aktivistička građanska upornost i istrajnost uticale su na odluku države da raskrsti sa nasilnicima i omogući LGBT zajednici uživanje svih Ustavom Srbije garantovanih prava.

Šta nam je donela prošlogodišnja Parada ponosa u Beogradu?

Koliko nam je Prajdova potrebno?

Šta smo uradili u prethodnih godinu dana i šta planiramo dalje?

Na debati će govoriti: Boban Stojanović i Goran Miletić, članovi Organizacionog odbora Parade ponosa Beograd, Dragan Đorđević, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS.