„Strategija za mlade – šta je urađeno i kako dalje?“

Utorak, 30. jun 2015. godine, 11 sati

Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Grad Niš je u prethodne tri godine u saradnji sa Inicijativom mladih Niš uložio značajne napore na poboljšanju položaja mladih u lokalnoj zajednici i rešavanju njihovih problema. Krajem 2012. otvorena je Kancelarija za mlade Grada Niša, sprovedeni su konkursi za podršku omladinskim projektima u 2013. i 2014 godini.

Grad Niš i Kancelarija za mlade Grada Niša u saradnji sa Inicijativom mladih Niš pripremili sutokom prethodne godine dokument Strategije za brigu o mladima i Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Niša na osnovu standarda primene Nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou za period 2015–2020.

Nakon šest meseci od usvajanja dokumenata, Inicijativa mladih Niš organizuje okrugli sto/javnu debatu „Strategija za mlade – šta je urađeno i kako dalje?“ za mlade, za omladinske organizacije Grada Niša i sve bitne aktere lokalnih organa vlasti koji se bave problemima mladih. Ovom prilikom javnosti će biti predstavljeni rezultati rada na implementaciji i monitoringu Lokalnog akcionog plana za mlade za tekuću godinu.

Govornici na javnoj debati biće:

  • Goran Đorđević, Uprava za omladinu i sport Grada Niša;
  • Mija Petrović, Kancelarija za mlade Grada Niša;
  • Adriana Anastasov,  Savet za mlade Skupštine Grada Niša;
  • Marjan Cvetković, Inicijativa mladih Niš.

Moderatorka će biti: Zorana Blagojević iz Kluba za osnaživanje mladih 018.

Namera organizatora je da javnost upozna sa tim kako se trenutno realizuje Lokalni akcioni plan za mlade Grada Niša, kao i sa koracima koji predstoje u narednom periodu.