Zastupljenost političkih partija u lokalnim medijima u Nišu

Media i reform centar Niš je, uz podršku misije OEBS-a u Srbiji[1], sproveo i realizovao monitoring lokalnih medija u Nišu u periodu od 1. do 13. marta 2014. godine, tj. tokom poslednje dve nedelje kampanje za parlamentarne izbore održane 16. marta 2014. godine.

Praćene su centralne informativne emisije niških televizijskih stanica: Telepres Niške televizije (u 18 sati) i Slike dana RTV Belle amie (u 20 sati), zatim štampana izdanja Narodnih novina i svi objavljeni članci internet portala Južne vesti za sledeće dane: 1, 3, 5, 7, 8–9, 11. i 13. mart 2014. godine.

Analitičari Media centra Niš, u istraživanju zastupljenosti političkih partija u lokalnim medijima u predizbornoj kampanji, koristili su kvantitativno-kvalitativnu analizu sadržaja, a istraživačke kategorije obuhvatile su: dužinu emisije; subjekte, kao nosioce stava i kao predmete nečijeg stava; njihovu političku pripadnost i veličinu stava subjekta, merenu u sekundama ili broju redova; teme o kojima su govorili subjekti; način obraćanja subjekta kao nosioca stava, i vrednosni kontekst onih subjekata koji su bili predmet nečijeg stava.

Analizirani su samo oni prilozi/članci koji su se odnosili na predstavnike političkih partija – vlasti i opozicije – bilo da su iznosili svoje mišljenje ili bili predmet nečijeg stava.


[1] Stavovi izrečeni u izveštaju pripadaju isključivo autoru i njegovim saradnicima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS-a u Srbiji.

Dokument možete preuzeti putem linka:

PREDIZBORNA-KAMPANJA-2014.-GODINE