Poziv na Sednicu Komisije za žalbe Saveta za štampu u Nišu

Niš, 25. mart 2015. godine, od 13 do 15 časova, Filozofski fakultet u ulici Ćirila i Metodija broj 2

Pozivamo Vas da prisustvujete sednici Komisije za žalbe Saveta za štampu, koju Savet za štampu u saradnji sa Udruženjem novinara Srbije, Misijom OEBS-a u Srbiji, Filozofskim fakultetom u Nišu i Media i reform centrom Niš, organizuje u sredu, 25. marta u Nišu, na Filozofskom fakultetu u ulici Čirila i Metodija broj 2, sa početkom u 13 časova.

Cilj ovog događaja je da studente novinarstva i prava, novinare, kao i predstavnike lokalnih organa vlasti i organizacija civilnog društva upozna sa Savetom za štampu i, posebno, sa procesom odlučivanja Komisije koja razmatra žalbe građana na sadržaje objavljene u štampanim i onlajn medijima. Prisutni će imati prilike da se kroz konkretne primere upoznaju sa načinom na koji bi novinari trebalo da primenjuju etička pravila profesije predviđena Kodeksom novinara Srbije.

Komisija za žalbe će, kao i obično, raspravljati i odlučivati o žalbama koje su stigle u poslednjih mesec dana, a prisutnim učesnicima će, nakon glasanja, biti omogućeno da postavljaju pitanja u vezi sa odlukama.

Savet za štampu počeo je da radi u septembru 2011. godine, a  osnovali su ga: Udruženje novinara Srbije, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Asocijacija medija i Asocijacija nezavisnih lokalnih medija Lokal pres. Ovo telo nadzire poštovanje Kodeksa novinara Srbije i rešava žalbe pojedinaca ili institucija, koji smatraju da su povređeni objavljivanjem određenih sadržaja. Savet takođe posreduje između redakcija i oštećenih kako bi se izbeglo rešavanja sporova sudskim putem.

Srdačan pozdrav.