Mediji u službi građana – „The Business of America is Business! But…“, Robert Čoban

Više od dve decenije sam na čelu privatne izdavačke kuće, čiji – po prirodi privatnog preduzetništva – osnovni motiv treba da bude profit. Često citiram predsednika SAD Kalvina Kulidža, koji je upravo na kongresu The American Society of Newspaper Editors u januaru 1925. godine izjavio: „The business of America is – business!“

Posao nas, privatnih izdavača, nije, dakle, spinovanje, lobiranje, edukovanje ili bilo šta drugo što nema veze sa osnovnim zadatkom jednog privrednog društva u kapitalizmu – profitom. Mi se ne finansiramo iz pretplate ili budžeta, nas konzumira samo onaj ko dobrovoljno želi da plati za to.

Međutim…

Color Press Grupa kao najveći izdavač magazina u SEE regionu koji je u vlasništvu lokalne kompanije, dakle nije deo međunarodne korporacije – ima veliku odgovornost da se u svojoj medijskoj operaciji od 64 magazina, 9 internet portala i 11 konferencija u svih šest država regiona – bavi i nekim drugim stvarima koje nisu (samo) biznis i profit.

Proteklih nekoliko godina posebno se trudimo da kroz različite događaje, izložbe i konferencije koje organizujemo – doprinesemo pokretanju nekih ključnih tema za ovo društvo, pomaganju ugroženim manjinskim grupama, otkrivanju kulturnog blaga, demetropolizaciji kulture…

Nabrojaću samo neke od tema kojima smo se bavili u proteklih godinu dana.

Konferencija „Teen Talk“ u Domu omladine pokrenula je temu nasilja na sportskim utakmicama, konferencija „Pro Femina“ bavila se položajem žene u društvu, naročito ženskim zdravljem, konferencija „Food Talk“ pokretala je teme o GMO hrani i ispravnosti onoga što jedemo.

Magazin „Lepota i zdravlje“ protekle nedelje je u Šidu u Galeriji slika Sava Šumanović organizovao izložbu „Jedan slikar, 10 fotografa, 20 umetničkih dela“ i u ovaj mali sremski grad doveo medije i kulturni establišment iz Beograda i Novog Sada doprinevši tako metropolizaciji kulture u Srbiji.

Kada je eskalirala kriza sa tražiocima azila iz azijskih i afričkih zemalja koji su se smrzavali u šumama oko Bogovađe pošto nisu svi mogli da stanu u prihvatni centar, Color Press Grupa jedina je organizovala akciju prikupljanja hrane, odeće i obuće za te ljude i u sklopu akcije „Clandestino“ spasili smo od gladi i smrzavanja na stotine ljudi koji su samo u prolazu kroz našu zemlju, ali mi duboko verujemo da je važno da oni, kada stignu u Dansku ili Belgiju, jednog dana kažu kako im je u Srbiji neko i pomogao i pružio ruku, a nije bilo samo kamenovanja autobusa i ksenofobije lokalnog stanovništva.

Većinu ovih akcija organizovali smo uz pomoć kompanija koje su nam i inače partneri i klijenti u oglašavanju u magazinima, na internet portalima i konferencijama. Sa izuzetkom Vlade AP Vojvodine koja je pomogla neke od ovih akcija – nismo imali nikakvu podršku države koja bi trebalo da podstiče medije, pre svega privatne izdavače, da se u svojoj trci za profitom (ili, u većini slučajeva – opstankom) pozabave i opštim dobrom građana. Iz izveštaja Verice Barać saznali smo, međutim, da su se stotine hiljada evra iz državnih fondova slivale u kase privatnih izdavača, koji su u zamenu za to – objavljivali lični PR pojedinim ministrima i funkcionerima.

Pošto ne verujem da će se bez obzira na to ko je vladajuća partija – takav odnos države bitnije promeniti (pre će biti spremni da finansiraju lobiranja u korist svojih političkih ili ličnih projekata) – smatram da bi osnivanje medijskog fonda koji bi podsticao ovakve projekte i ideje – bilo od velikog značaja. Naravno, ukoliko se ne ponovi situacija iz proteklih 20 i više godina, kada su se stotine hiljada evra iz fondova EU, SAD i drugih država i pojedinaca slivale u džepove uskog kruga ljudi i medija bez bilo kakvog uticaja na šire društvene slojeve.