Koordinacioni centar kampanje- mehanizam podrške OCD

 

Opšti cilj ovog projekta jeste pre svega da pruži doprinos izbornim reformama kroz zajedničku inicijativu svih nestranačkih organizacija, ali i da  poveća nivo komunikacije između građana i njihovih zastupnika.

Specifičan cilj je  uspostava  “Koordinacionog centra kampanje” kao mehanizma podrške OCD koje se bave izbornim reformama u Srbiji,  poboljšanje i jačanje komunikacije i koordinacije projektnih aktivnosti između njih, kao i sinhronizacije odnosa prema široj javnosti.

Projekat je podržan od strane ISC