POZIV ZA UČEŠĆE U KONSULTACIJAMA O NACIONALNOJ STRATEGIJI I AKCIONOM PLANU OD 2014. DO 2018.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom poziva organizacije civilnog društva iz Niša, Zaječara, Vranja i Kruševca da učestvuju u nizu konsultativnih sastanaka u okviru procesa izrade Nacionalne strategije i Akcionog plana za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za period 2014-2018. godine, koji organizuje Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, u deset gradova Srbije. Proces izrade ovog važnog nacionalnog strateškog dokumenta podržan je u okviru EU IPA 2011-2013. projekta „EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom“, dok se konsultativni sastanci na lokalu realizuju kroz projekat „Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva“, uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) u Republici Srbiji.

Proces izrade prve Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za period od 2014. do 2018. godine (u daljem tekstu: Strategija) otpočeo je velikom nacionalnom konferencijom (20-21. februara 2014. godine), na kojoj je više od 350 organizacija civilnog društva definisalo prioritetna poglavlja kao okvir buduće Strategije. Nakon što je ekspertska grupa, sastavljena od vodećeg eksperta i troje eksperata izabranih javnim pozivom, sačinila radni tekst strateškog okvira i predložila mere, Projektna grupa sastavljena od predstavnika 12 resornih ministarstava i Stalne konferencije gradova i opština verifikovala je tekst prvog nacrta koji je stavljen na uvid javnosti na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom (www.strategija.civilnodrustvo.gov.rs). Kroz mogućnost interaktivnog komentarisanja i davanja sugestija, otvoren je proces širokih konsultacija o sadržaju buduće Strategije (http://strategija.civilnodrustvo.gov.rs/diskusija/uputstvo-za-ostavljanje-komentara/).

Uz podršku USAID Srbija, u okviru projekta „Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva“, održavanje niza konsultativnih sastanaka predstavlja deo participativnog procesa izrade Strategije koji će omogućiti predstavnicima organizacija civilnog društva, lokalnih samouprava, medija, predstavnicima sindikata i poslodavaca i drugim zainteresovanim stranama da učestvuju u daljoj razradi predloženih ciljeva, mera i aktivnosti, u cilju dobijanja što kvalitetnijeg sadržaja buduće Strategije i Akcionog plana.

Pozivamo organizacije civilnog društva, koje su registrovane u opštinama navedenim pored svakog grada u priloženoj tabeli, da se prijave za učešće na konsultativnom sastanku u tom gradu, na sledeću adresu: jovana.timotijevic@civilnodrustvo.gov.rs.

Svaka organizacija može da prijavi samo jednog predstavnika. Prijave pristigle nakon popunjavanja kapaciteta predviđenih sala biće odbijene (bez obzira što su pristigle u zadatom roku).