Campaign Coordination Center

Media & reform centar Niš uz podršku ISC i USAID programa za Srbiju, 01. Novembra 2012. godine otpočeo je  rad na projektu “Koordinacioni centar kampanje”

Opšti cilj projekta jeste da pruži doprinos izbornim reformama kroz zajedničku inicijativu svih nestranačkih organizacija, ali i da  poveća nivo komunikacije između građana i njihovih zastupnika. Specifičan cilj je  uspostava  “Koordinacionog centra kampanje” kao mehanizma podrške OCD koje se bave izbornim reformama u Srbiji,  poboljšanje i jačanje komunikacije i koordinacije projektnih aktivnosti između njih, kao i sinhronizacije odnosa prema široj javnosti.

Nakon izvršenja svih projektnih aktivnosti očekuju se  rezultati:

  • Povećanje kapaciteta OCD i medija za informisanje, zagovaranje i promovisanje izbornih reformi.
  • Utvrđivanje dijaloga između OCD, medija i  javnosti.
  • Podizanje svesti o važnosti i značaju učešća kroz intenzivnu medijsku kampanju.
  • Veće učešće javnosti u procesu izborne reforme kroz organizaciju 4 Foruma and 4 press konferencije.

Projekat će trajati od 01. Novembra 2012. godine do 15 februara 2013. godine.

Osoba za kontakt:

Nikola Stojanović

E-mail: nstojanovic@mcnis.org.rs

Tel: 066/852-80-10