2011

Iz doma na svoje

  Projekat podržala: Evropska komisija – Opšta uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju  

2008

Evropske kuće

  Projekat je podržan od strane Evropske unije a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju kroz program Euro integracionog fonda.  

2006

Gradski forum

Gradski poziv predstavlja poziv MRCN-a da se pokrenu pozivi između predstavnika građana i lokalnih vlasti o pitanjima koja su od vitalnog značaja za razvoj...