Značaj slobode medija

Naziv projekta: Važnost slobode medija
Opis projekta: TV projekat „Značaj slobode štampe“ će predstaviti evoluciju i trenutnu poziciju  zapadne štampe prema  razočaranoj domaćoj publici koja još uvek u potpunosti ne razume ni shvata važnost slobodnog protoka informacija zbog orkestrirane buke koju su stvorili lokalni političari i finansijski centri moći.

TV projekt će promovisati usklađivanje srpske medijske scene sa reformama EU  i dati opis  medija nakon pada Miloševićevog režima.

Kao rezultat ovog projekta proizašla su 4 dokumentarna filma:

  • Prva decenija stvaranja slobode
  • Izneverena očekivanja
  • Cena slobode
  • Zakon u službi medija, mediji u službi građana

 

Trajanje projekta:
Donator: Američka ambasada u Srbiji
Filmovi LINK