Media & reform centar

Ko smo mi?

Sprega organizacija civilnog društva i medija je ključna u procesu demokratizacije i stvaranja modrenog i proaktivnog društva. Od svog osnivanja 4. jula 2005. godine Media i reform centar Niš (MRCN) na sebe preuzima važan zadatak – da pružanjem podrške u radu i povećanju vidljivosti aktivnosti organizacija civilnog društva, kao i jačanjem profesionalizma medija za izveštavanje na određene teme doprinose razvoju civilnog društva na teritoriji južne Srbije.

MRCN je neprofitna i nestranačka organizacija svojim radom i aktivnostima primarno za Niš i jug Srbije .

Pored lokalnih organizacija civilnog društva i medija, MRCN aktivno sarađuje i sa lokalnom samoupravom akademskom zajednicom i predstavnicima privrede, a sve u cilju promocije učešća građana u odlučivanju i  većem značaju civilnog društva na regionalnom nivou.

[slideshow_deploy id=’811′]

Naše vrednosti

U svom radu zalažemo se za slobodu govora i misli; promociju prava manjina; toleranciju različitih grupa u društvu; promociju vrednosti otvorenog i demokratskog društva; promociju vrednosti Evropske unije u Srbiji, uključujući i podršku za prevođenje zakona i drugih pravnih dokumenata EU i njihovo usklađivanje sa lokalnim propisima.

Otvoreni smo za saradnju sa svim organizacijama koje dele iste vrednosti, uključujući i medijska udruženja,  strukovna udruženja, naučne i obrazovne institucije, privatni sektor.

Naš dosadašnji rad

U prethodnoj deceniji realizovali smo veliki broj projekata koji su ostavili traga u zajednici i imali veliki uticaj na razvoj građanskog društva.