Strategija bezbednosti mladih u Nišu

Krajnji cilj ovog projekta je bio da se poveća učešće građana i osetljivih grupa u procesu povećanja bezbednosti mladih u Nišu. Kao rezultat ovog projekta, proizašao je jedan dokument koji se zove „Nacrt strategije bezbednosti mladih u Nišu, koji je implemantiran u Strategiju bezbednosti grada Niša.

Ceo dokument možete preuzeti na linku ispod:

Strategija bezbednosti mladih Grada Nisa

Projekat je podržan od strane Misije OEBS u Srbiji