Media Bookmark

Tema projekta je izrada video sadržaja sa temama u vezi sa pitanjima slobode medija. Sadržaji su namenjeni mlađoj populaciji kako bi im se olakšalo shvatanje pojma medijskih sloboda.

Projekat je podržan od strane Novosadske novinarske škole