Fokusiranje na EU institucije

Program je imao za cilj podršku srpskim novinarima u njihovoj spoznaji procesa integracije i rada instituicija EU sa sedištem EU u Luksemburgu. Zbog toga je MRCN pružao asistenciju  EJC.

Donator Organizacija: Evropski centar za novinarstvo