Countering Human trafficking and radicalism

Niški region je na raskrsnici koji povezuje Evropu sa Bliskim istokom i jedan je od glavnih centara za trgovinu ljudima i šverc migranata. Ovi izazovi i  nasilnog ekstremizma i radikalizma i saradnje sa SAD i drugim zemljama NATO-a su sve oblasti u kojima rukovodstvo Srbije i angažman poboljšavaju imidž i reputaciju Srbije..

  • Izrada 3 dokumentarna filma

Projekat je podržan od strane Američke ambasade u Srbiji