2020, 2021

Media Bookmark

Tema projekta je izrada video sadržaja sa temama u vezi sa pitanjima slobode medija. Sadržaji su namenjeni mlađoj populaciji kako bi im se...