Poziv za dostavljanje ponuda za uslugu izrade press klipinga

Media i reform centar Niš raspisuje 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U sklopu realizacije projekta „PIKU NIŠ 2023“ potrebno je da ponuđač na mesečnom nivou dostavlja prikupljeni sadržaj u medijma i na društvenim mrežama.

Ponuđač je dužan da tokom trajanja ugovorne obaveze aktivno bude uključen u komunikaciju sa projektnim timom. 

U periodu od 14.8.2023. do 11.8.2023. godine, do 14h Media i reform centar Niš će prikupljati ponude za usluge Ekspert za izradu Analize uticaj PIKU na posebno ranljive grupe-žene na selu, obuke mladih klimatskih lidera i izradu obrazložene inicijative za donošenje Plana PIKU za grad Niš podržanog od strane Mladih istraživača Srbije.

Detalje poziva možete preuzeti OVDE.