Poziv za dostavljanje ponuda- Ekspert za izradu Analize uticaj PIKU na posebno ranljive grupe-žene na selu, obuke mladih klimatskih lidera i izradu obrazložene inicijative za donošenje Plana PIKU za grad Niš.

Media i reform centar Niš raspisuje 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Ekspert za izradu Analize uticaj PIKU na posebno ranljive grupe-žene na selu, obuke mladih klimatskih lidera i izradu obrazložene inicijative za donošenje Plana PIKU za grad Niš.

U periodu od 17.8.2023. do 21.8.2023. godine, do 14h Media i reform centar Niš će prikupljati ponude za usluge Ekspert za izradu Analize uticaj PIKU na posebno ranljive grupe-žene na selu, obuke mladih klimatskih lidera i izradu obrazložene inicijative za donošenje Plana PIKU za grad Niš podržanog od strane Mladih istraživača Srbije.

Detalje poziva možete preuzeti OVDE.