Video produkcija
Produkcijski tim Media reform centra Niš se duži niz godina bavi izradom svih vrsta video i audio sadržaja. Projekti koji nose potpis produkcije Media reform centra Niš su: Život u 6 slika i serijal Kad kažete…, Studentarija, promotivnih spotova i kampanja rađenih za potrebe OEBS Misije u Srbiji, Evropske komisije, Evropsku uniju, Američku Ambasadu..

Događaje snimamo profesionalno, sa tri kamere i montiramo u formi televizijskog priloga. Vršimo snimanje i montažu svih vrsta događaja – konferencije za novinare, promocije, brifinge, seminare, poslovne susrete – na različitim lokacijama. Montirane video materijale dostavljamo u traženom formatu (DVD video, DV AVI, ili nekom od formata pogodnih za postavljanje na web).

Konferencije za novinare i medijski događaji
Media centar Niš je poznat kao odličan organizator događaja – konferencija za novinare, promocija, brifinga, seminara, poslovnih susreta i video konferencija. Media centar Niš u svom sastavu ima tim odabranih i stručnih ljudi, koji rade na organizaciji velikog broja događaja. Počev od planiranja pa preko organizacije događaja, do realizacije. Pružamo potpunu profesionalnu podršku u skladu sa vašim zahtevima. Omogućićemo da vaša informacija dospe do finalnog korisnika, što nas i čini liderom u izveštavanju na jugu Srbije.

Slanje saopštenja za medije
Putem mejling liste Media centra Niša- koja obuhvata oko 400 nevladinih organizacija, institucija, vladinih kancelarija, obrazovnih institucija i pojedinaca koji se interesuju za medije i rad Media centra – možete da distribuirate svoja obaveštenja, saopštenja, kao i najave različitih aktivnosti na srpskom i/ili engleskom jeziku.

Organizacija okruglih stolova stolova, skupova, seminara
Kompletna tehnička i logistička podrška organizaciji poslovnih i medijskih događaja
Budžetiranje i planiranje troškova događaja u dogovoru sa klijentom
Definisanje dnevnog reda, tema, učesnika, moderatora
Priprema dokumenata za seminare i skupove, štampanog i pratećeg materijala
Obezbeđivanje simultanog i konsekutivnog prevoda
Izrada pisanih, audio i video izveštaja sa događaja
Sve prateće usluge navedene u okviru ponude za konferencije za novinare

Media monitoring
Šta je MEDIA MONITORING?

Usluga Media monitoring, koju pruža Media centar iz Niša se odnosi na praćenje medija, kako lokalnih, tako i regionalnih i nacionalnih.

“Praćenje” podrazumeva redovno snimanje radijskih i televizijskih emisija od značaja za klijenta, prikupljanje novinskih članaka, prikupljanje podataka i informacija iz online izvora- internet portala i sa društvenih mreža.

Prikupljeni materijal se najčešće odnosi na sadržaj koji je od značaja za klijenta( određene televizijske sadržaje, dnevnu informativu, specijalizovane emisije).

TV/Audio kliping- predstavlja snimanje televizijskih i radijskih emisija i dostavljanje klijentu prvog narednog radnog dana do 08:00 u željenom formatu- putem i- mejla ili dostavljanjem diska. Svaki od priloga se posebno obeležava, sa označenjem medija, ukupnog trajanja i temom na koju se odnosi.

Press kliping- se odnosi na svakodnevno praćenje dnevnih izdanja štampanih novina, skeniranje članaka i dostavljanje klijentu u elektronskoj formi sa naznačenjem kada je i u kom mediju objavljeno.

Online kliping. Praćenje internet portala, informativnog ili bilo kog drugog sadržaja se vrši praćenjem zadatih ključnih reči od interesa za klijenta. Klijentu se, ukoliko ima objava, svakodnevno dostavlja objavljeni tekst u elektronskoj formi- u pdf format sa naznakom medija, autora teksta, datuma objavljivanja i linka koji vodi na web stranicu koja je objavila traženi sadržaj.

Audio kliping je snimanje sadržaja u radijskim emisijama I dostavljanje kilijentu audio snimka.

Praćenje društvenih mreža je snimanje objava sa društvenihmreža Facebook i Twitter i analiziranje komentara željenih objava.

Sav prikupljeni materijal se može dostavljati klijentu periodično- po njegovom zahtevu- svakodnevno ili u drugim vremenskim intervalima.

ŠTA JE TO” KLJUČNA REČ”?

“Ključne reči”- predstavljaju sve ono što klijent želi da bude praćeno u određenom periodu u medijima

(npr Coca cola, Petar Petrović, poskupljenje, benzin, Evropska unija..) Media centru.

ZAŠTO JE KORISNO ZA FIRMU/ORGANIZACIJU DA IMA MEDIA MONITORING?

Sve veći broj firmi/ organizacija obraća veliku pažnju na svoj PR i svoje pojavljivanje u medijima. Jedini način uvida u sadržinu televizijskog, štampanog i online sadržaja jeste upravo Media monitoring.

Klijent u svakom trenutku može imati uvid u objavljene sadržaje u vezi njih samih ili njihove konkurencije, tako što će se prijaviti na mejling listu Media centar kliping servisa, putem koga će, na osnovu zadatih ključnih rečidobijati sav sadržaj koji ih zanima.

Media monitoring predstavlja i arhiviranje medisjkog materijala koji u svakom trenutku može pomoći u analiziranju tržišta, bolje analize sopstvenog pojavljivanja u medijima i obraćanja veće pažnje na krajnje korisnike usluga/ proizvoda.