Media & reform centar Niš u okviru projekta “Javnost rada republičkih poslanika” do kraja januara pratiće rad narodnih poslanika iz Niša u Parlamentu Republike Srbije. Cilj projekta je da se unapredi komunikacija između građana Niša i izabranih narodnih poslanika iz Niša, a kako bi rad poslanika bio vidljiviji. Na mesečnom nivou će se kreirati bilteni i izveštaji koji će biti dostavljani medijima i građanima.

Sadržaj biltena bi se odnosio na to koliko su narodni poslanici u Skupštini i drugim skupštinskim telima bili angažovani.

 

Projekat sprovodi mreža NVO pod nazivom “Kišobran”, koju čini 5 organizacija iz 5 gradova u Srbiji: Inicijativa za integracije IFI Vranje, Centar za demokratsku inicijativu CDI Jagodina, Ekološko udruženje za lokalni održivi razvoj EKO-LOR Inđija, Centar za evro-regionalne projekte CERP Novi sad i Media & reform centar Niš.

Naziv projekta: Javnost rada republičkih poslanika

Trajanje projekta: 5 meseci

Donator: USAID, Institut za održive zajednice ISC

Glavni cilj:

Cilj projekta je  podići vidljivost rada narodnih poslanika i upoznati građane sa njihovim predstavnicima u Parlamentu Srbije.

Posebni ciljevi koji se žele postići akcijom su:

Podizanje svesti i uključivanje građana u rad narodnih poslanika u Narodnoj skupštini i donošenje odluka.

Press konferencija održana u Media centru Niš na kojoj su prisustvovali članovi predstavnici organizacija koje čine “Kišobran” Nadica Stošić, IFI Vranje, Peter Bezovnik, Eko-lor Inđija, Mladen Velojić, MRCN.