Media i reform centar iz Niš a pokreće projekat GRADSKI FORUM. Svake nedelje, u prostoru Media centra Niš, se organizuju javne rasprave o pitanjima važnim za život grada i građana, kao i o političkim temama vezanim za status Kosova i Metohije i odnose Srbije i Crne Gore.

Najveći broj tema biće pre svega vezano za grad Niš. Cilj je da se o važnim životnim problemima građana i grada govori otvoreno, da svoje tumačenje aktuelne politike i aktuelnih odluka daju ljudi koji vode grad, ali i da o svemu progovore građani, političke stranke, nevladine ogranizacije, eksperti, mediji…

Ideja je da GRADSKI FORUM postane mesto na kome će se otvoreno i konstruktivno govoriti o svemu �to je važno za Niš i njegove stanovnike. Svaka debata biće ra�ena u formi televizijskog talk-show programa i biće emitovana na TV 5 Niš.

GRADSKI FORUM je mesto na kome se razgovara otvoreno, konstruktivno ali i civilizovano. Napravljen je poseban kodeks pona�anja u okviru GRADSKOG FORUMA. Svi učesnici su dužni da poštuju taj kodeks.

Ovaj projekat podržan je do strane Demokratske komisije ambasade SAD u Beogradu i Development Alternatives, Inc.